การประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2563

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องคณะกรรมการงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสร…

ยกเลิก-SMST 1 Drink I can Talk : Speak and Listen คุณเล่า เราพร้อมฟัง

Clazy Cafe BTS สนามเป้า Clazy 899 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, Phaya thai, Bangkok

SMST 1 Drink I can Talk : Speak and Listen คุณเล่า เราพร้อมฟัง “.....เรื่องใหญ่ ๆ จากนักศึกษาแพทย์ตั…

What we should know about COVID-19

วันนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าชมการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ COVID-19 ที่จะมาตอบทุกข้อคำถ…

เลื่อน-ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน, Pathum Wan District, Bangkok

— ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 — เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องเลื…