ยกเลิก-SMST 1 Drink I can Talk : Speak and Listen คุณเล่า เราพร้อมฟัง

Clazy Cafe BTS สนามเป้า Clazy 899 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, Phaya thai

SMST 1 Drink I can Talk : Speak and Listen คุณเล่า เราพร้อมฟัง “.....เรื่องใหญ่ ๆ จากนักศึกษาแพทย์ตั…