Loading Events

« All Events

ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เสาร์ 8 พฤษภาคม - อาทิตย์ 9 พฤษภาคม

🚨 ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 🚨

🍂 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พักค้างคืน)

“Speech both conceals and reveals the thoughts of men” 🧞
ค่ายที่จะฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร เพื่อใช้ในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคต💉
📜 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. 📜
**โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ชั้นปี รหัสนักศึกษา ส่งให้ตัวแทนสพท. ของแต่ละคณะ
*หมายเหตุ* รับจำนวนจำกัด สถาบันละ 2 ท่านเท่านั้นนน💛💛🚨 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,700 บาท
** ระหว่างร่วมกิจกรรม ทีมผู้จัดงานและผู้ร่วมค่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด💨
** กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 **

Details

Start:
เสาร์ 8 พฤษภาคม
End:
อาทิตย์ 9 พฤษภาคม
Event Category:

Venue

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
Pathum Wan District, Bangkok 10330 Thailand
+ Google Map