Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เลื่อน-ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

8 พฤษภาคม 2021 - 9 พฤษภาคม 2021

— ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 —
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ออกไป

และจะมีการดำเนินการรับสมัครใหม่อีกครั้งเมื่อสามารถระบุวันจัดค่ายใหม่ได้อย่างแน่นอน ??

ขอให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารทุกท่านที่สนใจ ติดตามรายละเอียดของค่ายเราต่อไปด้วยนะคะ??

รักษาสุขภาพนะคะ แล้วเจอกัน?

? ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ?

? วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พักค้างคืน)

“Speech both conceals and reveals the thoughts of men” ?
ค่ายที่จะฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร เพื่อใช้ในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคต?
? รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. ?
**โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ชั้นปี รหัสนักศึกษา ส่งให้ตัวแทนสพท. ของแต่ละคณะ
*หมายเหตุ* รับจำนวนจำกัด สถาบันละ 2 ท่านเท่านั้นนน??? ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,700 บาท
** ระหว่างร่วมกิจกรรม ทีมผู้จัดงานและผู้ร่วมค่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด?
** กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 **

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2021
End:
9 พฤษภาคม 2021
Event Category:

Venue

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
Pathum Wan District, Bangkok 10330 Thailand
+ Google Map