ราชวิถี

  • [meta key=”name_show” before=”

โดย:

  “]
  • [meta key=”area” before=”

ภูมิภาค:

  “]
  • [meta key=”foreign_address” before=”

เมือง/รัฐ/ประเทศที่ไป (กรณีต่างประเทศ)

  “]
  • [meta key=”duration” before=”

ระยะเวลา (สัปดาห์)

  : “]
  • [meta key=”hosting” before=”

รายละเอียดที่พัก

  : “]
  • [meta key=”travel” before=”

ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว

  : “]

  • [meta key=”transport” before=”

การเดินทาง

  : “]

 

เนื้อหาที่เรียน :
– guidelines เบาหวาน
– thyroid gland
– adrenal insufficiency
– nutrition แบบเล็กน้อย
กิจกรรมที่ได้ทำ :
9.00-12.00 ออก opd ได้ออกกับพี่ fellow, อาจารย์ชัยชาญ, อาจารย์นวพร สลับกันไปแลัวแต่วันที่อาจารย์อยู่
13.00-15.00 ไปนั่งฟัง conference, journal, ฟัง lecture, ดูเคส consult กับพี่และอาจารย์
จะมีบางวันได้ราวน์เย็นต่อกับพี่ ๆ fellow ตอน 15.00-17.00 แล้วแต่จำนวนเคสในแต่ละวัน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น