โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เกี่ยวกับศัลยกรรมทั่วไป อาจารย์สอนดี สอนการลงมีด วิธีการเย็บ และใจดีมากๆ เพื่อนๆก็น่ารัก

ภูมิภาค   ตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลา   2 สัปดาห์

รายละเอียดที่พัก

พักที่ศูนย์พักแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ดีมาก หาที่กินข้าวง่าย

ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว

ในตัวเมืองขอนแก่นก็จะมีเซนทรัลขอนแก่นและห้างต่างๆ ส่วนในม.ขอนแก่นก็ของกินเยอะ

การเดินทาง   รถยนต์ส่วนตัว

Leave a Reply