กฎการเพิ่มข้อมูล                                  

1. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันอื่น อันเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นเหยียดหยาม                
2. ห้ามโพสต์เนื้อหาที่มีคำพูดที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม                                      
3. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยเนื้อหาที่นำมาโพสต์จะต้องเป็นภาพหรือสื่อมัลติมีเดียที่มาจากแหล่งที่มาที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
หรือได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้โดยถูกต้องจากเจ้าของเท่านั้น รวมถึงต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพหรือสื่อมัลติมีเดียที่แนบไปในโพสต์ด้วยทุกครั้ง                  
4. หากมีการโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎ ทางคณะกรรมการขออนุญาตไม่นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เป็นสาธารณะ
  • Select a category for your post
  • Separate tags with commas.
  • For contacting
  • For contacting
  • For contacting
  •