ป้ายกำกับ NL

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง ก…

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 และ การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2564 เรื่อง ก…

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ 14/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)-เพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้คว…