หมวดหมู่ ประกาศหน้าแรก

แถลงการณ์สพท. เรื่อง ขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการสืบสวนอย่างโปร่งใส และทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีการใช้ความรุนแรงแก่อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ชุมนุม

แถลงการณ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง…

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง ก…

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 และ การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2564 เรื่อง ก…