หมวดหมู่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สพท. ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นักศึกษาแพทย์วั…