SMST Election 2565

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ และประธานโครงการ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อเลือกตั้งกรรมการสพท. และประธานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMST32)

โดยมีขั้นตอนการสมัครคือ

 1. อ่านรายละเอียดและข้อบังคับการรับสมัครและการเลือกตั้ง ที่นี่
 2. หลังจากที่เลือกตำแหน่งที่สนใจได้แล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มขอคำรับรองจากสถาบัน และกรอกแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อย
  – ลิงก์หนังสือรับรอง
 3. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ให้ดำเนินการสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร ที่นี่

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 18.00 น. ของ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เท่านั้น มาร่วมเป็นครอบครัว สพท. และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยไปด้วยกัน 🌟

 

โดยหากสนใจรายละเอียดโครงการใดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประธานฝ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้

ติดต่อ
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายสื่อสารฯ
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายสัมพันธ์
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายบริหารฯ
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายการเงิน
 • รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ ฝ่ายเลขานุการฯ

 

#SMST32
#LetsGrowStronger
#สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น