ประกาศเลื่อนการจัดโครงการค่ายนักพูดครั้งที่ 4

— ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 —
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ออกไป

และจะมีการดำเนินการรับสมัครใหม่อีกครั้งเมื่อสามารถระบุวันจัดค่ายใหม่ได้อย่างแน่นอน ??

ขอให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารทุกท่านที่สนใจ ติดตามรายละเอียดของค่ายเราต่อไปด้วยนะคะ??

รักษาสุขภาพนะคะ แล้วเจอกัน?

Leave a Reply