แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน COVID-19 สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์

❓ เมื่อไรจะได้วัคซีน จะได้ของบริษัทอะไร ?
❓ เราอยู่ตรงไหนของกระบวนการฉีดวัคซีน ?
❓ แล้วถ้าเราอยากเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน COVID-19 ต้องทำอย่างไร ?
❓ หรือแม้แต่อยากบอกดัง ๆ ให้รู้ว่าเราอยากฉีดวัคซีนตัวนี้

? หากคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความคิดของทุกท่าน

?? สพท. SMST และ IFMSA-Thailand ได้เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบปลายปิดและปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน COVID-19 สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศไทย??

โดยผลการสำรวจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้ที่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนให้กับพวกเราในฐานะหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในระดับโรงเรียนแพทย์ หรือแม้แต่ในระดับประเทศ?

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ด้านล่าง

ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกท่านมีความสำคัญและจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน ?

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้จะปิดรับคำตอบในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ขอบคุณมากครับ ??

Leave a Reply