ผลงาน Infographic จากผู้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมทักษะประชาสัมพันธ์ ตอน Let’s create visual communication

??ผลงานจากน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมทักษะประชาสัมพันธ์ ตอน Let’s create visual communication โดย อาจารย์แพทย์หญิงสุธาพร ล้ำเลิศกุล และทีมสื่อสารองค์กร บอกเลยว่าสวยงาม ดูดีทุกผลงานค่า?

Leave a Reply