SMST major board election 2564

SMST Family

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ ปีการศึกษา 2564

อย่าปล่อยให้ “ความฝัน” เป็นเพียง “ความฝัน”
อย่าปล่อยให้ “อนาคต” เป็นเพียง “ภาพวาด”
อย่าปล่อยให้ “เสียงเรียก” เป็นเพียง “ลมปาก”

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1 อ่านรายละเอียดการรับสมัครและข้อบังคับการเลือกตั้ง

2 ให้สโมสรจากสถาบันของท่านกรอกหนังสือรับรอง

3 กรอกข้อมูลผู้สมัครและอัปโหลดเอกสารการสมัคร

QR CODE

กติกาการรับสมัคร
หนังสือรับรอง
ใบสมัคร
ฟอร์มการรับสมัคร

นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย ต้องการ “คุณ” เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาสู่อนาคตแห่งวงการสาธารณสุขไทย

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสพท. ประจำปีการศึกษา 2564 (SMST31)

โดยขั้นตอนการสมัครมีดังนี้

  1. อ่านรายละเอียดและข้อบังคับการรับสมัครและการเลือกตั้ง ที่นี่
  2. หลังจากที่เลือกตำแหน่งที่สนใจได้แล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มขอคำรับรองจากสถาบัน และกรอกแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อย
    ลิงก์หนังสือรับรอง
    ลิงก์ใบสมัคร
  3. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ให้ดำเนินการสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร ที่นี่

❤️สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น โอกาสดีโอกาสเดียว รีบสมัครเข้ามากันนะคะ ครอบครัวสพท. รอต้อนรับอยู่ค่า✨🤲

Leave a Reply