Coming soon… รับสมัครคณะกรรมการบริหารสพท. ประจำปีการศึกษา 2564

?✨โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว! เร็ว ๆ นี้⭐️

สพท. เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่สนใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย โดยการเปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหาร สพท. ประจำปี 2564?

?เงื่อนไข ผู้ที่ลงรับสมัครกรรมการบริหาร สพท. ต้องเข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปีคณะกรรมการ สพท. ประจำปี 2563 ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

?สามารถติดตามรายละเอียดและระเบียบการสมัครได้วันที่ 7 มีนาคม 2564

Leave a Reply