How to write interesting content?

EP01 :: 𝐻𝑜𝑤 𝑇𝑜 𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 ?

— ค่ายฝึกอบรมทักษะประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ ʟᴇᴛ’s ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴠɪsᴜᴀʟ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ —

อย่าลืม!! ยังรับสมัครอยู่นะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย PR — วันนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์นี้ ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ในเพจ Facebook SMST 🥪

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1fabSKWS-L-XZM4Y7zfU…/edit….

Leave a Reply