How to write interesting content?

EP01 :: ??? ?? ????? ??????????? ??????? ?

— ค่ายฝึกอบรมทักษะประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ ʟᴇᴛ’s ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴠɪsᴜᴀʟ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ —

อย่าลืม!! ยังรับสมัครอยู่นะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย PR — วันนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์นี้ ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ในเพจ Facebook SMST ?

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1fabSKWS-L-XZM4Y7zfU…/edit….

Leave a Reply