ประกาศขอยกเลิกจัดโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

?ประกาศจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อความปลอดภัยและความกังวลของผู้เข้าร่วมงาน ทางคณะผู้จัดได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมและสังคมโดยรวม จึงจำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ล้นหลามและอบอุ่นเช่นนี้อีกครั้งในอนาคต

ขออภัยอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

Leave a Reply