ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2563 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

? ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2563 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

?ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

?การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

?การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmathai.org/news/detail/584

Leave a Reply