โครงการ It’s okay to be not okay

สวัสดีครับ โครงการ It’s okay to be not okay นี้เป็นสาระดี ๆ ที่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับ Understand ที่อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงความเครียด และภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ภายหลังการสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบภายในสถาบันของตนเอง หรือ การสอบศรว. โดยเราได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 Steps แต่ละ Step จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Facebook page: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) : SMST และ Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ

Leave a Reply