ลงคะแนนประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 4 31 ต.ค. 2563

กฎระเบียบการเลือกตั้ง

กรณีมีผู้สมัครเพียง 1 คน ในตำแหน่งนั้น ๆ ให้เป็นการลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองอย่างน้อย 2 ใน 3 (16 สถาบัน) ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจึงจะมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ

(อ้างอิงจาก กฎระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ และประธานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓)

ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

มีผู้สมัคร 2 คน คือ นศพ. กัญญภัส เพ็งหนู ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ นศพ.หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  1. นศพ. กัญญภัส เพ็งหนู ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ใบสมัคร

คลิปผู้สมัคร


2. นศพ.หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัคร

คลิปผู้สมัคร

ลงคะแนนเสียง

[weforms id=6911]

 

Leave a Reply