Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208

ลงทะเบียนเสวนา “Isan-ism อีสานศึกษา สุขภาพ และวิถีชุมชน”


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208

          วัฒนธรรมอีสาน เป็นวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และอาจบอกได้ว่าในชีวิตการเป็นแพทย์ เรามักจะมีข้อสงสัยว่าอะไรทำให้คนอีสานมีความคิดหรือเจตคติต่อปัญหาสุขภาพตนเองเช่นนั้น หรือคนอีสานจะไม่รักสุขภาพตนเอง หรือว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสวนาครั้งนี้เรามาเข้าใจวัฒนธรรมอีสานไม่ใช่เพื่อหาทางเปลี่ยนแปลง แต่เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมอีสานสู่สังคมโลกาภิวัตน์ และทิศทางของแพทย์เมื่อจบไปแล้ว อะไรคือแนวคิดหลักที่ควรมีติดตัวก่อนจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ภาคอีสานแห่งนี้ เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนและเข้าใจปัญหาอย่างคนอีสาน

พบกัน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

ในรูปแบบ Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom 

ลงทะเบียน

  • เช่น นศพ. นสพ.
  • เช่น (ชื่อ)ลูกอีสาน (สกุล)รักชุมชน **ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
  •  

Leave a Reply

Sample text