ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสหพันธ์ฯ (MINOR BOARD) และประธานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

?ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

?ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

 • ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพแพทย์

?ประธานโครงการ

 • ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประธานโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

?รายละเอียดการรับสมัคร

 1. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สามารถดูได้ตามรูปภาพด้านบน และศึกษากฎระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ และประธานโครงการประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในลิงก์ด้านล่าง

2. ผู้สมัครสามารถลงสมัคร โดยขยายวันรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทางลิงก์ด้านล่างนี้

 1. ผู้ลงสมัครต้องส่งวิดีโอแถลงนโยบาย ความยาวไม่เกิน 4 นาที ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง committeesmst.22@gmail.com โดย
  ตั้งชื่อเรื่อง “ELECTION_MINOR_VIDEO”
  ตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อฝ่ายที่ลงสมัคร_ชื่อจริง_ชื่อย่อสถาบันภาษาอังกฤษ”
 2. ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งหนังสือรับรองผู้สมัครเลือกตั้ง ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง committeesmst.22@gmail.com โดย
  ตั้งชื่อเรื่อง “ELECTION_MINOR”
  ตั้งชื่อไฟล์ “ELECTION_MINOR_ชื่อจริง_ตัวย่อสถาบันภาษาอังกฤษ”

ไฟล์หนังสือรับรองผู้สมัครเลือกตั้ง :

? ใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Major board หรือสามารถติดต่อผ่าน Facebook page: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ?

Leave a Reply