คำถามยอดนิยมของกลุ่ม LGBTQ

Talk For LGBTQ Feat. SMSTs

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามสำหรับรวมรวบคำถาม และจะได้นำไปตอบคำถามในโครงการ Talk For LGBTQ Feat. SMSTs ผ่าน Facebook live ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  •  

😊 แล้วพบกันวันที่ 7 สิงหาคม 2563 19.00 น. เป็นต้นไป 😊

Leave a Reply