ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ (Minor Board) ประธานโครงการ และมาสคอต สพท. ประจำปีการศึกษา 2563

?ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ (Minor Board)/ประธานโครงการ และมาสคอต สพท. ประจำปีการศึกษา 2563

ทางคณะกรรมการสหพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ
?ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
นศพ.หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร KKU#4

?ประธานโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
นพท.ภัทร์ ณรงค์เดช PCM#5

?ผลการลงมติเลือกมาสคอต สพท. ได้แก่ “มาสคอต สพท. รูปหัวใจ”

หมายเหตุ
– หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Major Board ทุกคนเลยนะคะ
– คณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ ทางคณะกรรมการสหพันธ์ฯ จะทำการสรรหา/เลือกตั้งในภายหลัง

Leave a Reply