ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสหพันธ์ฯ (MINOR BOARD) และประธานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

?ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

?ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 • ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

?ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพแพทย์

?ประธานโครงการ

 • ประธานโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์

?รายละเอียดการรับสมัคร

 1. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สามารถดูได้ตามรูปภาพด้านบน
 2. ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทางลิงก์ด้านล่างนี้
 1. ผู้ลงสมัครต้องส่งวิดีโอแถลงนโยบาย ความยาวไม่เกิน 4 นาที ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง contact@thesmst.com โดย
  ตั้งชื่อเรื่อง “ELECTION_MINOR_VIDEO”
  ตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อฝ่ายที่ลงสมัคร_ชื่อจริง_ชื่อย่อสถาบันภาษาอังกฤษ”
 2. ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งหนังสือรับรองผู้สมัครเลือกตั้ง ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง contact@thesmst.com โดย
  ตั้งชื่อเรื่อง “ELECTION_MINOR”
  ตั้งชื่อไฟล์ “ELECTION_MINOR_ชื่อจริง_ตัวย่อสถาบันภาษาอังกฤษ”

ไฟล์หนังสือรับรองผู้สมัครเลือกตั้ง :

? ใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Major board หรือสามารถติดต่อผ่าน Facebook page: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ?

*หมายเหตุ แนวทางการลงคะแนนเสียงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Leave a Reply