สรุปการประชุมสหพันธ์ฯ

การประชุมสามัญ ครั้งที่ 1

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1

การประชุมสามัญ ครั้งที่ 2

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2

เรื่อง ฝ่ายวิชาการ สพท.

การประชุมสามัญ ครั้งที่ 3

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3

เรื่อง แถลงการณ์

การประชุมสุดยอดผู้นำ

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4

เรื่อง งานเข็มสัมพันธ์

การประสรุปงานสหพันธ์ฯ

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5

เรื่อง กติกาการเลือกตั้ง

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6

เรื่อง กติกาการเลือกตั้ง (ต่อ)

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7

เรื่อง Call Center

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น