ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ที่ 14/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)-เพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)

ประกาศที่ 14/2563 รายละเอียดกำหนดการจัดสอบ License ที่เลื่อนจากสถานการณ์ COVID-19

สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
👉👉https://cmathai.org/

Leave a Reply

Sample text