สพท. ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

นักศึกษาแพทย์วัชรพรรณ สมพงษ์ และนักศึกษาแพทย์พิมพกานต์ ตรารุ่งเรือง รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) เป็นตัวแทนทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

Leave a Reply