ประกาศรับสมัครประธานโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

???ประกาศจากรองนายกสหพันธ์ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ไม่สามารถสรรหานิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 5 ที่มีความสนใจในการทำงานในโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้

ทางคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ จึงมีมติให้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 จากเดิมที่เปิดรับสมัครเพียงนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 5

?รายละเอียดการรับสมัคร
1. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สามารถดูได้ตามรูปภาพด้านบน

แนวทางการจัดโครงการ

จัด Online Campaign ในช่วงแรก แล้วมีนิทรรศการในช่วงเวลาที่คาดว่าสถานการณ์ COVID-19 เริ่มสงบ (ปลายปี 2563 – ต้นปี 2564)*

ขอบเขตงาน

  1. ติดต่อองค์กรภายในและนอก
  2. วางแผนการทำงานในการจัดการโครงการ
  3. เป็นคนดำเนินงานและควบคุมงานหลัก เพื่อให้งานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถรับมือกับความกดดันได้

2. ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทางลิงค์ : https://forms.gle/3L6GnfAjH3xeqKG77

3. ผู้ลงสมัครต้องส่งวิดีโอแถลงนโยบาย ภายในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง committeeSMST.22@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์/ชื่อเรื่อง “OPH_ชื่อผู้ลงสมัคร”

4. ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งหนังสือรับรองผู้สมัครเลือกตั้ง ภายในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทาง committeeSMST.22@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์/ชื่อเรื่อง “Election_OPH”
ลิงค์หนังสือรับรอง : https://drive.google.com/file/d/13j4m1_tPxhyqXu7lvINNo2JPH47rwH0H/view?usp=drivesdk

?รายละเอียดการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสียงจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 โดยเวลาและวิธีในการลงคะแนนเสียงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

?ใครสงสัยสามารถติดต่อได้ที่รองนายกสหพันธ์ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เลยนะคร้าบบบ?

Leave a Reply