ค่าบำรุงสมาชิก สพท.
โครงการแรกพบ สพท.
โครงการค่ายม่วงสัมพันธ์ สนทท.
โครงการแลกเปลี่ยนสโมสร
โครงการค่ายสัมมนาสามองค์กร
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
โครงการ SOM
โครงการจริยธรรมสัญจร
โครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ
โครงการ Elective Thailand
โครงการค่ายนักพูด
โครงการค่ายวิจัย
โครงการค่ายปลายปี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น